Санират сградата на училището във Войводиново, в Брани поле ще има нова детска градина

Вече има одобрен и подписан е договор за реконструкция, преустройство и изграждане на две детски градини в Пловдив, обявиха от общината. Предстои строеж на нов корпус за пет групи на ДГ „Зорница“ в район „Южен“, както и строителство на нова сграда за шест групи на ДГ „Каменица“ в район „Централен“. Общата стойност е 8 660 036 лева.  Вече са избрани изпълнители за двете детски градини, но не е сключени договори с тях, тъй като имам подадени жалби до КЗК.

Със средства от държавния бюджет ще бъде изградено ново детско заведение в Брани поле. За целта са отпуснати 1.6 млн. лева.

520 000 са предназначени за основен ремонт и реконструкция на ЦДГ „1 юни“ в село Виница, община Първомай.

Правителството отпусна и 680 000 лева за реконструкция, укрепване, ремонт и саниране на сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Войводиново.

Със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде извършена модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“ и Професионална гимназия „Цар Иван Асен II“ в Асеновград“. Сред основните дейности са топлоизолация на сградите, подмяна на ВиК и топлопреносната мрежа, вътрешен ремонт на учебните корпуси, смяна на дограмата и подовата настилка.