Първото основно класиране ще е на 13 май

Започва кандидатстването за прием в първа група на детските градини. За родените през 2018 година деца, които навършват 3-годишна възраст през 2021 г. и следва да постъпят в детско заведение през учебната 2021/2022 г., първото основно класиране ще е на 13 май. Свободните места за него ще бъдат публикувани до 19 март, включително на сайта на системата за електронно централизирано класиране /dz-priem.plovdiv.bg/.

Крайният срок за подаване на заявленията по електронен път за новосформираните първи групи е 11 май. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските градини, които са първо желание за прием (за тях крайният срок е 10 май). По-ранната регистрация не дава предимство при класиране.

При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението. Всички данни в подадените документи следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията. Записаните деца за първа възрастова група следва да постъпят на 15 септември, с изключение на тези, които навършват 3-годишна възраст след 30 септември. Те могат да постъпят на 15 септември при желание на родителите или при навършване на 3 години, но не по-късно от 31 декември.

Вече са ясни резултатите от третото текущо класиране, в което участваха 924 деца. Те   кандидатстваха за 209 свободни места. Най-многобройни са децата на яслена възраст – 667. Класирани са едва 92 деца – 38 за детските ясли, 26 за първа възрастова група, 18 за втора, 9 за трета и 1 за четвърта подготвителна група. Всички класирани следва да се запишат до 30 март. Следващото текущо класиране е на 15 април. Свободните места ще бъдат обявени до 31 март.