Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 училища, независимо от адресната му регистрация

От днес стартира подаването на заявления за кандидатстване за прием на ученици в първи клас в пловдивските общински училища. Документите се внасят по електронен път. Призивът на общинския просветен отдел към родителите е да подават вярна и точна информация за адресната регистрация на децата (настоящ и постоянен адрес, година на регистрация и др.), данни за други деца в семейството и всички останали обстоятелства, въз основа на които ще бъде извършено класирането. При подадени неверни данни детето няма да бъде записано и ще участва в следващ тур за останалите свободни места.

Свободните места, които отговарят на утвърдения училищен план-прием, са значително повече от децата, които се очаква да бъдат записани в първи клас за учебната 2020/2021 година.Училищата са въвели в електронната система всички свободни места за първото класиране.

Родителите на децата, родени през 2013 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас, могат да се регистрират и да подадат заявления за участие на priem.plovdiv.bg. Моментът на подаване на заявлението няма никаква тежест при класиранията, важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране, което е на 3 юни, родителите подават заявления до1 юни. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да ги внесат на хартиен носител по образец (Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас) в срок до 29 май в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет родителите ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 училища, независимо от адресната му регистрация.

Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете. При подаване на документи онлайн от родителите е много важно за участие в класирането заявлението да е със статус „подадено“, а не „чернова“.

Въпреки че за голям брой от училищата събраните точки няма да имат съществено значение, то в системата е предвидена функционалност, чрез която родителите ще могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и ще се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“.

Повече информация за правилата и критериите за прием родителите могат да намерят на интернет страницата на електронната система priem.plovdiv.bg в секция „Нормативни документи“. За тяхно улеснение са публикувани „Ръководство за родителя“ и видеоклип с пример за кандидатстване.

За четвърта поредна година приемът на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив ще се осъществи чрез система за електронно централизирано класиране и записване. Разработената и внедрена от Община Пловдив електронна система през 2017 година вече е обновена с последно направените промени, които са в улеснение както на кандидатстващите родители, така и на училищните комисии, ангажирани с приема на ученици в първи клас.