120 лева месечно за студенти в приоритетни за икономиката професии и отличен успех. 200 лева еднократна помощ за специални постижения

vipusk-2012

От 28 ноември българските студенти отново имат възможност да кандидатстват за евростипендии за успех и за специални постижения. Крайният срок за подаване на документи за зимния семестър на учебната е 15 януари 2017 година. На 8 февруари ще бъде обявено класирането в интернет страницата на проекта и по висши училища.  Бюджетът на проекта по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, който се изпълнява 20 месеца, е 26 млн. лева. От тях 18 млн. са предвидени за месечни стипендии от по 120 лева за отличен успех и ако студентът се обучава в приоритетни за икономиката професии. Малко над 6 млн. ще бъдат дадени във вид на стипендии за специални постижения. Еднократната помощ е в размер на 200 лева. За евростипендии могат да кандидатстват и студенти – граждани на останалите държави членки на ЕС, които се обучават в български висши училища. Към момента 193 студенти от ЕС са получили евростипендии за успех по приоритетни направления. 72 са евростипендиантите за специални постижения.

Евростипендиите следва да насърчават младите хора да развиват творческия си потенциал в условия на академична конкуренция и да се намали диспропорцията между потребности на пазара  и профила на обучение във висшите училища. Крайната цел е делът на вис-шистите на възраст между 30 и 34 години да достигне 30% през 2020 г. Сега те са 26.90%.