Директорът създава комисия за прием до попълване на утвърдените паралелки

Записването на кандидат-седмокласници след трето класиране става само с оригинални документи. Това уточняват от Регионалното управление на образованието по повод постъпили сигнали. След като централизирането класиране вече приключи, в момента директорите на училища, в които има вакантни места, организират самостоятелен прием. Крайният срок за попълване на незаетите бройки е 10 септември.

Учениците подават в избраното от тях училище оригиналите на документите за завършено основно образование. Копия за участие в класиране след трети етап категорично не се приемат. Записан ученик, който е взел оригинала на свидетелството си, за да участва за попълване на свободно място в друго училище, се води изтеглил документите си и мястото му не се пази.

Приемането на ученици и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици 26, се организира от училището, за което директорът създава комисия. Критериите трябва да съответстват на начина на балообразуване за съответния профил или професия и училище от централизирания прием.

При изтеглени документи на ученик, училището праща доклад до началника на РУО и обявява свободното място. В училището и на сайта на съответната гимназия се организира приемането на документи, класирането и записването. Срокът за внасяне на заявление не трябва да е по-малък от 3 дни. Назначената от директора комисия изготвя протокол с формираните балове на всеки кандидат, който се представя в РУО заедно с окончателните списъци на записаните ученици през месец септември 2020 г. РУО ще осъществява текущ контрол на спазването на процедурата.