Записването на кандидат-гимназисти, които са поставени под карантина, може се осъществи и електронно. От днес започна записването на приетите на първия етап седмокласници в профилираните и професионални училища.

В тази връзка зам.-министърът на образованието Таня Михайлова е дала указание, че при наличие на карантинирани ученици или родители, което трябва да се докаже с бележка от здравните власти, записването на класиран ученик може да стане като се изпратят съответните сканирани документи на електронната поща на училището. Приетият кандидат подава заявление, свидетелство за основно образование, медицинско /за професионални паралелки/ и декларация, че е възпрепятстван да се яви на място.

След изтичането на карантината ученикът и родителите следва да отидат в училището и да внесат оригиналите на документите.