Министърът на образованието Красимир Вълчев разпрати писмо до Регионалните управления за съхраняване на уникални специалности, които се търсят на пазара

simple_img_6

Да се запазят приоритетно паралелките по търсени от бизнеса или уникални професии при записани минимум 10 ученици, настоява министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в писмо до началниците на Регионалните управления на образованието.

Според министъра трябва да се направи всичко възможно, за да се запази обучението по специалности, за които има заявка от работодатели, че са необходими или уникални, както и ако училището участва чрез тези паралелки в дуално обучение и има сключени партньорства между фирми и училища. Същото важи и за общинските училища, когато общината е декларирала готовност да дофинансира маломерните.

В Пловдив обаче вече има закрита една дуална паралелка по автотранспортна техника. За тази специалност по швейцарския проект “ДОМИНО” нямаше никакъв интерес, затова бе отрязана. В Професионалната гимназия по автотранспорт паднаха още две паралелки. На дуалната “Мебелно производство” в Професионалната гимназия по дървообработване бе даден шанс да се напълни на трето класиране, но пък там падна “Тапицерство и декораторство”, която подготвя така търсени на пазара кадри.

Министърът апелира след приключване на трето класиране за кандидатстване след VII и VIII клас да се предприемат всички необходими действия за реализирането на приема, който съответства на приоритетите в образователната политика за достъп до образование на учениците според желанията им и нуждите на пазара.

„При необходимост използвайте всички възможни варианти за трансформиране на планирания прием в рамките на утвърдения, като формиране на паралелки с две професии“, препоръчва в писмото си Красимир Вълчев. Нереализирането на паралелки според заявения план-прием е признак на неефективно планиране и изпълнение на план-приема, за което се носи съответната отговорност, напомня министърът.

Директорите имат срок до 4 септември, за да попълнят свободните места. Поправителните изпити са изтеглени в края на август, за да бъде даден шанс на учениците, които се справят успешно, да продължат образованието си.