Директорът на СУ "Хр.Г.Данов" Гергана Аврамова посреща зам.-министър Таня Михайлова, началника на РУО Иванка Киркова и кмета на район "Северен" Иван Стоянов.

НВО в 4 и в 10 клас на този етап няма да отпада, мерките по механизма за обхват продължават, каза Таня Михайлова, която провери организацията на учебния процес в четири училища в Пловдивско

Директорът на СУ “Хр.Г.Данов” Гергана Аврамова посреща зам.-министър Таня Михайлова, началника на РУО Иванка Киркова и кмета на район “Северен” Стоян Алексиев.

Къде е по-добре – в училище или пред екрана у дома? Това попита ученици от начален етап в две пловдивски училища рано тази сутрин зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. Заедно с началника на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова тя посети НУ „Христо Ботев“ и СУ „Хр.Г.Данов“, за да провери организацията на учебния процес след възстановяване на присъствените занятия за децата от 1. до 4. клас. Михайлова остана впечатлена от стриктното спазване на противоепидемичните мерки , особено що се отнася до личните предпазни средства. Дори децата, които играеха на двора в голямото междучасие, не сваляха маските.

„Прави ми впечатление, че за тях да носят маски вече е естествено и не ги затруднява. Въпреки че става дума за малки ученици, оказва се, че са изключително отговорни и не нарушават правилата. Отговорността се възпитава от най-ранна възраст – това е изводът от тази пандемия. Като че бяхме го забравили“, коментира Михайлова.

Тя влезе за кратко в час, за да разговаря с децата за това как са се справили с учебния процес от разстояние в електронна среда. Учениците и в двете училища отговориха, че всички без изключение имат устройства и са доволни от онлайн обучението, но предпочитат да бъдат в училище, защото им липсват приятелите и учителят на живо.

На този етап МОН няма да отменя НВО в 4. и в 10. клас, но зам.-министър Михайлова направи уговорката, че ситуацията с пандемията е непредвидима. Миналата година изпитите отпаднаха, затова беше замислено на сегашните 5-класници да бъде направен тест, който да провери нивото на знанията им. Михайлова уточни, че има готовност за представителна извадка, но не на базата на отделен изпит, а на резултата от входните нива.

„Данните все още не са обработени, но като цяло има дефицити, които ще се трябва да се преодолеят. Това няма да е възможно да се случи за една учебна година, ще трябва да се работи целенасочено по-дълго време. Важно е да се подчертае, че пропуските не са непреодолими, но решаваща тук е отговорността на самите ученици“, каза още зам.-министърът.

Проверката й в Пловдивско включи и две професионални гимназии. В ПГ по транспорт, към която от тази учебна година се присъедини ПГ по строителни технологии, вече се влиза с карта с цел да се повиши посещаемостта. Михайлова се запозна с нововъведението и мерките, които училището прилага, за да не допуска масови отсъствия. В ПГ по лозарство и винарство в Перущица зам.-министърът ще присъства на държавен изпит за професионална квалификация. Днес се провежда теоретичната част за тези, които се обучават в самостоятелна и задочна форма.

Що се отнася до Механизма за обхват и задържане на учениците и прилагането му в условия на пандемия, Михайлова бе категорична, че мерките продължават. Според нея точно в тази ситуация е станало ясно колко са важни образователните медиатори, върху които пада голямата тежест по време на обучението от разстояние.

„ Да, има занижаване на обхвата, но продължаваме да работим. Традиционните обходи са видоизменени, директорите са активната страна, защото знаят във всеки момент какво се случва с учениците“, каза още Таня Михайлова.