Преподавателите им от ПГ по електротехника инж. Софка Лулова и инж. Васил Цветков бяха отличени като учители вдъхновители и ще пътуват до STEM Карнеги център за наука в Питсбърг

Медали и сертификати за иновативни разработки в STEM направлението връчи на ученици от ПГ по електротехника и електроника зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. Училището се оказа сред фаворитите в националния конкурс за STEM науки в училище, който се провежда от Център за образование и култура към Американския университет. Участие в третото издание на престижния конкурс взеха 300 ученици от 32 населени места. Отличените проекти бяха 46, а 18 учители – номинирани за награди.

Национален победител във възрастова категория 8-12 клас е Атанас Пелтеков, който представи проекта „ASEM“. В триминутен видеоклип Наско презентира роботизирана ръка, която събира опасни отпадъци, и разказва как разработката му интегрира математика, физика и технологии. Тя ще бъде публикувана в книгата „STEM ученически проекти”.

“CNC машина“ е нарекъл проекта си Цветан Ючев. Талантливият младеж също се оказа победител, създавайки устройство, което може да бъде използвано при производство на печатни платки. Метеорологичен дрон, който извършва измерване на няколко параметъра на въздуха, донесе медал и за Живко Терзиев. Устройството отчита температура, влажност и атмосферно налягане на определена височина. И тъй като е конструирано в платформата Arduino, информацията може да бъде съхранявана в паметта на революционното устройство, на телефона или компютъра. Дронът може също така да предава информация.

И тримата ученици на ПГЕЕ получиха приза „Super STEM Europe“. Те споделиха, че по пътя към успеха са развили вътрешна мотивация за учене и експериментиране, критично мислене и инициативност, формирали са умения за работа в екип при планиране на дейностите по проектите и че са амбицирани да разработват нови, за да решават екологични и технологични проблеми.

Национални победители – STEM AMBASSADOR ИНЖЕНЕРСТВО, са инж. Софка Лулова и инж. Васил Цветков. Двамата преподаватели от гимназията получиха отличие за учители вдъхновители, които улесняват реализацията на учениците като техници и им помагат да осъзнаят ролята на STEM концепцията. Като награда те ще посетят STEM Карнеги център за наука в Питсбърг, САЩ, STEM TEACHER INSTITUTE. Освен това ще направят публикации в списание „STEM в България, Европа и света“.

Национален победител във възрастова категория 4-8 клас е ученик от Стамболийски. Теодор Тинков от СУ „Отец Паисий“ е спечелил журито с проекта си „Луната на Сатурн Енцелад“.