Д-р Петър Грибнев се запозна с научната инфраструктура на висшето училище и симулационния тренировечън център и обсъди възможността за обучение на парамедици

Изследователската лаборатория за биопринтиране и симулационния тренировъчен център на Медицинския университет посети заместник-министърът на здравеопазването д-р Петър Грибнев по покана на ректора проф. д-р Мариана Мурджева. Д-р Петър Грибнев се запозна с научната инфраструктура и възможностите на високотехнологичната база на висшето училище – таск тренажорите за овладяване на ежедневни процедури и манипулации, кибернетични манекени за трениране на клиничното мислене, авангардните симулатори за виртуална реалност в областта на ендоскопията, артроскопията, лапароскопската, ендоназалната и очната хирургии, инвазивната кардиология.

Директорът на Медицинския симулационен тренировъчен център проф. д-р Благой Маринов запозна госта с програмата, по която се провеждат както редовни упражнения на студенти от III до V курс, така и свободноизбираеми занимания по различни специалности. За последната година в центъра са осъществени над 340 обучения, 32 семинара с електронни стандартизирани пациенти, 2 национални уъркшопа.

Зам.-министърът обсъди с представителите на академичното ръководство възможността за организиране на обучение за парамедици в Центъра за професионално обучение на МУ-Пловдив и участието на центровете за спешна помощ и МСТЦ като практически бази.

Във фокуса на срещата беше и подобряването на възможностите за специализация на завършващите лекари, както и използване на симулационните тренировъчни центрове по медицина за следдипломно и продължаващо обучение.