„Трябва да подготвим децата да бъдат самостоятелни, но и да могат да работят в екип“, подчерта Стефан Стоянов

Предизвикателствата и приоритетите през новата учебна година обсъдиха на среща днес в Пловдив заместник-кметът „Образование, бизнес развитие европейски политики и международно сътрудничество“ Стефан Стоянов, началникът на отдел „Образование“ Донка Щилянова, експертите в районните администрации и директорите на общински детски градини и ясли.

Сред тях са целенасочена работа за формиране на ключови компетенции в живота на детето, подкрепа на родителската активност и участие в живота на детските заведения, поощряване на иновативните и креативни учители, прилагащи нови подходи за учене и развитие на децата.

„В съвременния живот, в който технологиите имат все по-голямо място, трябва да подготвим нашите деца като ги научим да бъдат самостоятелни и в същото време да работят в екип. Това са само част от предизвикателствата, пред които сме изправени. Родителите са най-голямата опорна точка на всяка една реформа“, подчерта Стоянов.

По време на срещата бяха представени и основните резултати, постигнати в пловдивското образование през изминалия период. Сред тях са изграждането на шест нови детски градини, още толкова пристройки съм съществуващи забавачки, санирането на 40 сгради и увеличеният брой местата в детските. От 2012-та година към настоящия момент са разкрити 52 нови групи с над 1300 места.

„Изключително ниската безработица в Пловдив, динамиката на икономиката, обновената инфраструктура и градска среда, възможностите за качествено образование са само част причините, заради които населението на града ни постоянно се увеличава“, каза още Стоянов. Той подчерта, че това налага увеличаване на местата, като в момента се проектират три нови детски градини.

Сред другите постижение в сферата на образованието той открои въвеждане на системата за електронно класиране за прием, програмата за изграждане и обновяване на детските площадки, за която от общинския бюджет досега са отделени над 700 000 лева, дигитализацията на образователния процес, въвеждането на Монтесори педагогиката.