Деветокласниците от ЕГ „Иван Вазов” споделиха интересни факти за епохата по модела на обърната класна стая, ръководени от преподавателя по български език Елена Вързилова

Как могат да се предават нови знания при споделена предварително презентация и разработени електронни ресурси показаха преподавателят по български език Елена Вързилова и 9 ж клас на ЕГ „Иван Вазов”. Покана да се присъедини към онлайн урока за Българското възраждане на учениците от първата у нас паралелка, която се обучава по модела 1:1, получи и зам.-кметът по образование Стефан Стоянов. Младежите дебатираха по изпратените от техния преподавател материали и представиха свои проекти за разликата между Българското възраждане и Ренесанса в Европа.

„Идеята беше да представим как умно да използваме технологиите – показах модел на обърната класна стая – учениците получават предварително новия материал, който трябва самостоятелно да осмислят чрез изпълнение на поставена задача. Абсолютно безсмислено е да ги държа пред екраните онлайн и да изговоря онова, което мога да им споделя с най-разнообразни ресурси, които да провокират размисли и въпроси по темата. Задачата към споделения нов материал изискваше от тях да посочат интересни факти за епохата на Българското възраждане. А в живата връзка в Google Meet, обсъждайки домашната им, ние всъщност осмислихме и теорията от новия урок, с който учениците се бяха вече запознали сами”, обясни за „Уча в Пловдив” Елена Вързилова.

Обърнатата класна стая е провокоция към учениците за самостоятелна работа, тъй като ги превръща ги в активни участници в учебния процес и създатели на авторско съдържание. Те отдавна вече нямат проблеми с дигиталните си умения, така че предизвикателството е да развиват умения за критическо мислене, индивидуален подход и работа в групи.

„Принудителната ваканция заради епидемията от COVID-19 показа, че пловдивските училища са изключително добре подготвени за дистанционно обучение, което се осъществява вече трета седмица. Има работещи над 30 000 акаунта и 5000 виртуални класни стаи, а 80 на сто от учениците и учителите са в ритмичен учебен процес. В почти всяко пловдивско училище има Гугъл сертифицирани преподаватели. Те  помагат не само на колегите си в града и областта, но и в цялата страна“, коментира ресорният заместник-кмет Стефан Стоянов.

Според него голямата цел в момента е да се премине към различно ниво и философия на учене и преподаване, което дава възможност на децата да са много по-активни, а учителят основно да насочва, проверява и анализира.