Четири паралелки от държавния-план прием за Пловдивска област ще бъдат закрити след първо класиране в гимназиите, съобщават от Регионалното управление на образованието. Причината е, че не са били предпочетени от достатъчен брой седмокласници и няма шанс да се напълнят на следващ етап.

Първата е „Машини и системи с ЦПУ“ в Професионалната гимназия по селско стопанство в Куклен. Пада дуалната „Електротехника и енергетика“ в Професионалната гимназия по селско стопанство в Белозем. За поредна година няма да се формира паралелката „Монтьор на транспортна техника“ в Професионалната гичназия по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“. Една паралелка пада и в СУ „Христо Ботев“ в Калофер, която обединява специалностите „Приложен програмист“ и „Моделиер – технолог на облекло“.

5746 са местата в гимназиите, за коитf се състезават седмокласниците от Пловдив и областта. Местата са повече от учениците, които се явиха на национално външно оценяване, но право да кандидатстват имат и деца, които не са били на изпитите по български и математика, като резултатът от тестовете се приема за 0 точки.