314 седмокласници класирани на трети тур, 94 останаха извън списъците на приетите

Само две паралелки ще бъдат закрити на трето класиране в гимназиите, тъй като не са събрали нужния минимум ученици. Първата е по специалност „Обществени науки“ в СУ „Хр. Ботев“ в Лъки, а в калоферското СУ „Хр. Ботев“ падат две половинки, обединени в една паралелка по специалностите „Моделиер-технолог на облекло“ и „Приложен програмист“.

„Още две паралелки са на ръба, но ще решим дали да ги закрием, след като приключи записването на приетите от трето класиране“, обяви началникът на Регионалното управление на образованието Антоанета Пакова.

408 седмокласници подадоха документи и преподредиха желанията си за участие в трети тур, като 135 са приети по първо. Кандидатите от други региони са 14. 314 са класираните. 81 от тях намериха място в профилирани паралелки, в професионални – 233. Записването е на 1 и 2 август.

Некласираните са 94. В писмо до директорите Пакова разпорежда да бъде установена причината за всеки седмокласник, който не е участвал в класирането и не е записан. Целта е учениците да бъдат мотвирани да продължат образованието си.

Незаетите места след трети етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив на 3 август. Попълването им ще се осъществи до 10 септември по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал. Приемането и допълването на утвърдените паралелки до максималния брой ученици 26 се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им. Кандидатите подават заявление до директора и  оригиналите  на документи. Критериите за класиране следва да съответстват на начина на балообразуване за дадения профил/специалност от професия и училище. За училищата и профилите с квоти освободените места се обявяват и запълват без да се променя квотата. Ако мястото е освободено от момче, следва да бъде обявено за момче и да бъде класирано момче. Всяко училище обявява свободните места в сайта на РУО – Пловдив – раздел “Свободни места”,  и на видно място на сайта на училището. Срокът за подаване на документи за участие в класирането за обявено свободно място след трети етап не следва да бъде по-малък от 3 дни. Комисията изготвя протокол с формираните балове на всеки кандидат, който се представя в РУО с окончателните списъци на записаните.