Предложението е само за първа възрастова група заради недостига на места и ще се гледа на сесия на местния парламент

Броят на децата в първите възрастови групи на детските градини ще се увеличи до 30 за учебната 2022/2023 година. Мотивът е, че има още чакащи за класиране, обосновава предложението си до местния парламент зам.-кметът по образование Стефан Стоянов. То ще се гледа на сесията на Общинския съвет на 26 май.

На първо класиране броят на кандидатстващите за новосформирана първа група е бил 2426, които са се състезавали за 2088 места. От тях са били класирани 1962, а останалите ще чакат  втори тур. Незаетите места са 126, 82 от които в район „Източен“.

Данните за средната месечна посещаемост за първа група са за 18 деца, което дава основание на общината да предложи да бъде увеличен броят на местата с до 5, а именно до 30.

На гласувано ще бъде подложена Наредбата на ОбС за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски заведения. Електронното класиране няма да се прилага за децата от специалните групи на ДГ „Елица“, за настанени в домове, кризисни или центрове от семеен тип, както и за получили временна закрила, предвид масовото навлизане на бежанци от Украйна.