Предложението е само за първите възрастови групи заради недостига на места и ще се гледа на сесия на местния парламент

Броят на децата в първите възрастови групи на детските градини ще се увеличи до 30 за учебната 2019/2020 година. Мотивът е, че има още чакащи за класиране, обосновава предложението си до местния парламент кметът Иван Тотев. То ще се гледа на сесията на 17 септември.

На първо класиране броят на кандидатстващите за новосформирана първа група е бил 2395, които са се състезавали за 1849 места. Участващите във второ са били 888, но едва 467 са били класирани. При групи от по 22 деца. Документи за третия етап са подали 513 деца. Те са се борили за 470 вакантни места.

Анализите на общината от проведените основни и текущи класирания за новосформираните първи групи показват липса на места. Малкото останали незаети са в райони, за които няма желаещи (основно „Източен”), или за детски градини в подблокови пространство, където условията са неприемливи. В класирането от 27 август за първа група места са намерили само 34 деца. Некласираните са 152. Предполага се, че броят на чакащите ще се увеличава.

Данните за средната месечна посещаемост са 17.5 деца в група.