На фасадата на “Ч. Храбър” с неонови букви ще бъде изписан заветът на Паисий: “Българино, знай своя род и език!” ОбС гласува споразумение между училището и район “Тракия”.

IMG_3454

Проектът с атрактивно заглавие “Заветът на хан Крум днес” спечели 115 000 лева по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Идеята на СОУ “Черноризец Храбър” е получила финансиране, но одобрението изисква участието на район “Тракия” като партньор, затова на 15 между между двете институции е било подписано споразумение. Райкметът Кодтадин Димитров е внесъл предложение, което ще бъде разгледано на общинска сесия утре, за одобрение на контракта между училището и сдруженията с нестопанска цел “Свят за всички” и “Инициативи за местно и регионално развитие”. Кметството поема ангажимент да популяризира проекта и резултатите от него.

Изграждане на музейна сбирка, създаване на кулинарно селище, езиково училище и съпроводените с това дейности е част от концепцията на проекта. Целта е да се създаде възможност за активно участие в училищния и обществения живот на ученици от етническите малцинства и въвличането на родителите в учебния процес.

Само до 10 дни на фасадата на тракийското школо с неонови букви ще бъде изписан заветът на Паисий: “Българино, знай своя род и език!”