Да не се допуска участието на учители в семинари или екскурзии, докато трае оценяването на учебници, гласи заповед на министъра на образованието

photo_verybig_137241

Забрана на даренията от страна на издателства. Това гласи заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев към училищните директори по повод провеждането на процедури за оценка на учебници и  избора на  учебни комплекти за безвъзмездно ползване.

Изрично се забранява получаването на материали и дарения за училищата, както и включването на учители в екскурзии, семинари или събития под каквато и да е форма, организирани от издателства или техни представители.

„Да не се допуска оказване на административен и друг натиск върху учители при оценяване на пригодността на проектите на учебници”, нарежда още министърът.