Депутатите забраниха употребата на наргилета и електронни цигари от деца. Това стана с приети поправки на второ четене в Закона за закрила на детето. Досега в законодателството бе забранена употребата само на обикновените цигари.

Предвижда се, който извърши нарушение и продава алкохол, цигари и свързани изделия на деца, да му бъде налагана глоба от 300 до 500 лева, съответно – имуществена санкция от 2000 до 4000.

Законодателите дават и дефиниция на изделия за пушене, различни от тютюневи изделия. Това са вещества, субстанции и изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн и могат да бъдат консумирани чрез процес на горене, нагряване, изпаряване или друг процес, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.