Еразъм акредитация по Ключова дейност 1 в сектор „Училищно образование“ за програмен период 2023-2027 година получиха две пловдивски детски градини и едно училище.

Сред голяма конкуренция от кандидатстващи за акредитация детски градини, основни, средни училища и професионални гимназии от цялата страна, ДГ “Буратино”, ДГ „Маргаритка“ и ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ получиха одобрение и влязоха в списъка на 26-те сертифицирани учебни заведения.

Еразъм акредитацията е допълнителна възможност за педагозите да участват в ежегоден трансграничен обмен и сътрудничество. Образователната мобилност дава възможност за обучение и професионално развитие чрез участие в курсове, обучения в чужбина, наблюдения в партньорски училища или други организации.

Акредитация в сектор „Младеж“ получиха две пловдивски сдружения – „Асоциация Голям брат, голяма сестра – България“ и „Мулти етно форум“.