Концепцията “Смарт училище” предвижда замяна на старите модули за осветление с управляеми LED панели, еко зона и стойки за 50 велосипеда

Замяна на старите модули за осветление с управляеми LED панели в т.нар. смарт библиотека, монтиране на стойки за 50 велосипеда, създаване на екологична зона и засаждане на 60 дръвчета, както и внедряване на опростени енергийни одити.

Това са част от дейностите по концепцията „Смарт училище“, разработена от екип на Професионалната гимназия по електротехника и електроника, който донесе специалната награда на Германо-Българската индустриално-търговска камара. Снощи за четвърти път бяха отличени най-добрите отбори от енергийни скаути в рамките на проект Young Energy Europe. Пловдивският проект получи награда за „Устойчивост“, като очакваните спестявания са 28,99 тона годишно. В конкуренция с 13 отбора учениците от ПГЕЕ спечелиха пътуване до панаира в Хановер през април 2022 г.

„В рамките на проекта през лятната ваканция 10 ученици от нашата гимназия заедно с другите екипи от енергийни скаути се обучаваха за енергийна ефективност и управление на проекти, развиха презентационни уменияь научиха се да анализират и разкриват потенциал за спестяване на енергия и ресурси в обекта, както и да интегрират новите си знания на практика. По време на защитата на проекта те блестящо представиха своята концепция за „смарт училище“ и предложиха пакет от  енергоефективни и екологични мерки за гимназията“, поясни зам.-директорът инж. Елена Динчийска. Подкрепа при реализация на дейностите оказват също инж. Нина Райчева, Димитър Мешев и Ученическият парламент.

При откриването на събитието снощи д-р Митко Василев, главен управител на Камарата, посочи, че само за първите три години от проекта спестените въглеродни емисии възлизат на повече от 13 хиляди тона. Това са постигнали 105 скаути от 29 фирми, като някои участват по повече от веднъж в инициативата.