Изработката на изданията, дело на Кристина Камбарева, е финансирана от Национален фонд „Култура”

Електронни аудио книги, посветени на различни периоди от историята на изкуството, ще подпомагат процеса на четене и усвояване на нови знания при деца с дислексия. Те са част от проекта “Изкуството като образователно-творческа възможност за терапия при деца с дислексия”, осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

“Идеята е да помогнем на децата с дислексия да учат по-ефективно, предоставяйки им възможността да слушат и да се учат да четат, като едновременно с това се запознават с историята на изкуството. Чрез книгите, създадени от нас, те лесно ще научават любопитни факти в тази интересна област и ще се занимават с увлекателни практически творчески задачи, вдъхновени от художници, творби и културни периоди”, обяснява изкуствоведът и автор на проекта Кристина Камбарева, която има специализации в областта на арт терапията, аналитичната психология и педагогиката.

Образователните детски книги са четири и са посветени на изкуството на Месопотамия, Египет, Антична Гърция и Византия. В създаването им е използван шрифт, който е специално разработен, за да улесни четенето при хора с дислексия. Те съдържат и практически образователно-творчески задачи, които са направени по интересен за децата начин – едновременно представяйки любопитни факти, свързани с изкуството, и различни практически занимания.

Различни форми на дислексия се срещат при 80% от децата с обучителни затруднения. Установено е, че около 40% от учениците в първите класове на началното училище изпитват трудности по четене и писане. При половината от тях (около 15-20% ) проблемите в плавността, разбирането и правописа са сериозни и трайни. Едва около 5% от тях се насочват към специализирано изследване и лечение.

“Обучението на децата с дислексия трябва да бъде по-комплексно и многостранно. Именно поради тази причина изкуството може да бъде подходящ терапевтичен метод. Аудиовизуалната комуникация също е ефективен метод. Използването на няколко сетива им помага да усвояват нова информация и да упражняват когнитивните си умения плавно и без затруднения”, допълва още Кристина Камбарева.

През 2021 г. тя създава ArtKidBox.com – интерактивна образователно-творческа платформа, която включва иновативни и интердисциплинарни подходи за представяне на изкуството пред детска аудитория. Уебсайтът представя изкуствоведско и критическо съдържание като адаптира историята на изкуството към възприятията на децата. Информацията е поднесена по изключително достъпен, но професионален начин и цели да предизвика в децата визуален, образователен и творчески интерес към изящните и приложните изкуства.