Средно на един ученик се падат по около 50 отсъствия по извинителни причини, отчете министърът на образованието проф. Галин Цоков

От 1 октомври настоящата хартиена извинителна бележка се заменя с електронен документ. Това заяви министърът на електронното управление Александър Йоловски, който представи процеса по издаване на електронна медицинска бележка за извиняване на отсъствия по здравословни причини на учениците от I до XII клас.

„От лекаря до училището бележката ще пътува електронно и автоматизирано“, обясни министърът. И подчерта, че настоящата реформа ще бъде от полза както за лекарите и учителите, така и за учениците и техните родители.

„Имаме болен ученик, който отива при своя личен лекар или друг специалист на преглед. Когато този преглед бъде извършен, информацията от него се вписва в Националната здравно-информационна система посредством специализирания софтуер. Още на този етап автоматизирано се създава електронен документ, който достига до Националната единна информационна система за училищно и предучилищно образование. Това е централизираната система на Министерството на образованието и науката. От там нататък въпросната електронна извинителна бележка се разпределя към електронния дневник в училището, където учи съответният ученик. По този начин кръгът се затваря. От лекаря до училището електронната бележка пътува изцяло електронно и автоматизирано“, допълни той.

В днешното представяне на електронния документ се включиха още министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков и министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. На събитието присъстваха още председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров и Ивайло Стойчев, мениджър проекти в „Информационно обслужване“.

В образователната система годишно се отчитат около 270 000 отсъствия на ученици по извинителни причини, голяма част от които заради боледуване, каза проф. Цоков. Средно на един ученик се падат по около 50 отсъствия по извинителни причини, което не е малка цифра, отбеляза министърът. И добави, че дигитализацията на медицинската бележка ще намали и административната тежест и за учителите и директорите и ще съкрати работата на класния ръководител между два и три часа месечно.

„Отпадането на хартиения носител ще ни даде статистика колко ученици не ходят на училище и по какви медицински причини. Така може лесно да се анализират и проследяват заболяванията, както и епидемии в съответните райони и училища“, заяви проф. Христо Хинков. Здравният министър уточни още, че всеки документ ще притежава национален референтен номер, който ще се генерира автоматично след въвеждане данните за извършения физически преглед, което ще допринесе за намаляването на медицинските бележки с невярно съдържание.