dav

Учителите ще отразяват мнението си доколко полезно е било обучението, става ясно от проекта на националния план в изпълнение на Стратегията за развитие на педагогическите специалисти

Министерството на образованието създава електронен регистър, който ще контролира качеството на учителските квалификации. Системата трябва да заработи най-късно до края на февруари. Седем дни преди обучението организациите ще посочват темата, мястото и часа на провеждане в електронния регистър. Целта е да могат да се правят проверки на място, да се види кои са предпочитаните за обучения организации и какво е нивото на наетите от тях обучители. Освен това регистърът ще дава възможност и самите учители да отразяват мнението си за това доколко полезна е била квалификацията, в която са участвали.

10 000 лева смята да отдели просветното министерство, за да контролира как се провеждат квалификациите на учителите. Толкова ще струва прилагането на “ефективна система за осигуряване и контрол на качеството на продължаващата квалификация”, става ясно от проекта на Национален план за действие за 2020 г. в изпълнение на Стратегията за развитие на педагогическите специалисти, публикуван от МОН.

Очакванията са новата система да бъде първата реална стъпка за контрол над учителските квалификации, тъй като към момента никой не контролира стотиците фирми, които предлагат обучителни курсове. Новият Закон за предучилищно и училищно образование въведе задължителна квалификация на учителите на всеки 4 години, но въпросните обучения трябва да се провеждат от университети, обучителни организации, фирми, неправителствени организации и т.н., регистрирана в регистъра на МОН. С такъв статут в момента са 214 организации.

Отговорни за осъществяването на повишаване на знанията и уменията на учителите са директорите, регионалните управления и упълномощени от министъра на образованието длъжностни лица. Те изготвят карта за проверка на обученията за повишаване на квалификацията по одобрена програма.

За квалификации на учителите се заделя 1.2% от училищния бюджет. От тази година министър Красимир Вълчев задължи училищата половината от сумата за квалификация да се използва за обмен на добри практики и посещение на екипи от учители и ученици в други школа.

До края на януари педагогическите съвети в учебните заведения трябваше да разпишат критериите, по които ще се прави оценка на учителите. Това е началната стъпка в процедурите по атестирането в образователната система, което ще се случи реално за първи път наесен – през октомври и ноември, по силата на новия Закон. Атестационните карти за различните длъжности съдържат общи задължителни критерии според спецификата на професията. Училището обаче има възможност да добави към тях още 5 според своята специфика. След като бъдат уточнени показателите, постиженията ще се търсят в личното портфолио на всеки учител. Основните критерии, по които ще бъде оценявана работата на преподавателя, са организация на учебния процес и управление на класната стая.