„Създаване на по-добро качество на живот за децата с тежки интелектуални и множество увреждания” бе темата на международната конференция, организирана от ПУ

Професори по специална педагогика, клинична психология и психопатология, по диагностика и терапия на разстройствата в психичното развитие и поведенчески проблеми се включиха като лектори в Международната конференция „Създаване на по-добро качество на живот за децата с тежки интелектуални и множество увреждания”, организирана от Пловдивския университет. Експертите от Белгия, Франция, Англия, Холандия и Швейцария споделиха опит, свързан с подходите за общуване с деца с тежки увреждания, индивидуалното оценяване и планиране, наблюдението на сензо-моторните умения и разказаха за ефективни обучителни стратегии за подобряване на ученето.

„Идеята на конференцията е да представим в дълбочина една тема, която у нас не е много добре разработена. Става дума на качеството на живот, подкрепата и обгрижването на деца и възрастни, които са в силно затруднено положение. Това са хора интелектуалното увреждане на много високо, съпътствано и от други заболявания. Те са невербални и трудно подлежат на обучение, но това не значи, че нямат права да бъдат обучавани”, коментира гл.ас. Огнян Койчев от катедра „Педагогика и психология” в Пловдивския университет.

Участниците във форума се включиха в уъркшоп, организиран от британските обучители. Те обясниха, че на Острова има специализирани училища за деца с тежки и множество интелектуални и физически увреждания, както и специализирани социални услуги за тях. Сериозна грижа полагала и здравната система, а институциите работели в изключителна  координация. Родителите знаели добре правата си и поставяли сериозни изисквания пред държавата. За 3-4 деца се грижели двама учители или социални работници.

„У нас  условията в масовото училище не позволяват на децата с множество увреждания да бъдат приобщени. Налага се да търсим индивидуален подход как всяко едно да намери мястото си и тук работата на Центровете за специална образователна подкрепа е изключително важна. В новия закон за социалните услуги се предвиждат т.нар. интегрирани социални услуги, при които може да има здравна и социална или здравна и образователна подкрепа. Дете със сериозни физически увреждания и с нисък потенциал е неподвижно, не може да говори и да се самообслужва – как си го представяте в една масова класна стая”, коментира гл.ас. Койчев.

Той е категоричен, че ако бъдем последователни в политиките си и се отърсим от стереотипния негативизъм, има предпоставки тези деца да имат по-добро качество на живот.