Четвъртокласници направиха презентации за богатствата на природата и засадиха 40 бегонии

Един от тях е, че Ледът играе ролята на изолатор и под него водата запазва своята положителна температура. По този начин реките и моретата не замръзват напълно и организмите в тях оцеляват през студения период на годината. Тези и други любопитни факти разкри на децата от ОУ „Драган Манчов“ експертът от Басейнова дирекция Младен Ангелов. Той и колегите му бяха гости на открития урок по повод днешния Световен ден на Земята.

Учениците от 4 б клас демонстрираха знанията си за богатствата на природата и представиха идеите си за съхранение на ресурсите, опазването на водата, разделното събиране на отпадъци и обогатяването на растителния свят.

Кметът на „Западен“ Димитър Колев, който също присъства на инициативата, напомни, че в района е организирано разделно събиране на отпадъци и регулярното им извозване,  облагородяват се междублоковите пространства и дворовете на детските градини и училища.

Четвъртокласници и гости засадиха 40 бегонии в двора на училището и обещаха да се грижат за тях.