DSCF4648

Малко познати есета на бележития учен химик Асен Златаров откриха членовете на  екоклуба към СОУ „П. Яворов”. Учениците от 5 и 6 клас попаднали на оригинални есета за деца, едно от които е написано в Пловдив през първата и единствена година учителство на проф. Златаров.

„От тях категорично можем да изведем тезата, че той е родоначалник на здравословния начин на живот и екологичното възпитание”, заявява ръководителят на клуба Елияна Пашкулова. Днес учениците от клуба, който има 10-годишна история, отбелязаха 130 години от рождението на хуманитариста и природовед Асен Златаров, който е считал, че науката трябва да стигне до обикновения човек и да му помогне да живее по-добре.