Литературният конкурс е за написване на есе, разказ или стихотворение по повод Европейската седмица на мобилността

Конкурс за написване на литературна творба обявява по повод Европейската седмица на мобилността РИОСВ. Той е част от кампанията, която се отбелязва всяка година между 6 и 22 септември. Участниците трябва да напишат есе, разказ или стихотворение на тема „Пеша до края на града“, като целта е да се насочи вниманието върху устойчивия транспорт и начини на придвижване. Темата на кампанията за 2019 година е „Безопасно ходене и колоездене“ и ще се проведе под мотото „Върви с нас!“

Пловдивската екоинспекция приканва ученици и хора с изявен интерес в областта на литературата и околната среда да дадат воля на твореца в себе си и да споделят лична история, въображаема ситуация или свои размисли, вдъхновени от темата, и по-конкретно ходенето пеша и здравословните, екологични, социални и емоционални ползи от това.

Изискванията към литературната творба са съдържанието да е свързано с тематиката, да е увлекателна и оригинална, да е добре структурирана и аргументирана, а също така – да е написана грамотно. Крайният срок за получаване на произведенията е 15 септември, а спечелилите ще бъдат обявени на 20 септември. За класираните на първите три места са предвидени награди.

Пълните условия на конкурса и начина, по който може да се участва, са публикувани на интернет-страницата на РИОСВ – Пловдив (https://plovdiv.riosv.com).