Ученици ще правят мониторинг на биоразнообразието на Марица по повод Световния ден на влажните зони

Открити уроци, изложби и конкурси, свързани със защита на природата, ще могат да провеждат пловдивските училища в базите на Регионалната инспекция по опазване на околната. Екоинспекцията отваря врати за деца и младежи, които получават възможност да посетят институцията, да получат информационни материали, да гледат тематични видеа, да играят забавни игри и беседват с експерти по теми, свързани с природата.

Кампанията, която предстои най-скоро, е свързана с честването на Световния ден на влажните зони. Загубата на влажни зони е тенденция в световен мащаб, а основните причини са отводняванто и пресушаването за целите на селското стопанство или строителството,  замърсяването, прекомерната експлоатация на ресурси и климатичните промени. Екоинспектори и ученици ще провеждат мониторинг на биоразнообразието на река Марица през целия ден на 3-ти февруари. В партньорство със „Зелени Балкани“ ще бъде осигурена и зрителна техника, с която ще наблюдават флората и фауната в реката.

Училищата могат да се включат в кампаниите за Световния ден на водата и Световния ден на Земята.  2020-та е обявена от ООН за година на растителното здраве и от екоинспекцията са предвидили специални инициативи по темата. В дните на биологичното разнообразие и Европейския ден екологичната мрежа „Натура 2000“ през май експертите предвиждат инициативи, насочени към информиране на младите хора за важността да се опазва дивата природа, уязвимостта и ценността на редица видове и местообитания, смисъла и начините за тяхната защита. По време на Зелената седмица през април, Седмицата на мобилността през септември и Седмицата за намаляването на отпадъците през ноември ще се проведат кампании, насърчаващи модели на поведение, които подобряват качеството на живот и оказват положителен ефект върху околната среда.