Големият проблем е, че значителна част от децата от тези училища напускат страната, коментира министърът на образованието Красимир Вълчев

Не е поставян въпросът за съществуването на езиковите гимназии, те са едни от училищата у нас с най-високите резултати и са утвърдени образователни институции. Това, което се поставя всяка година във всеки един регион, е утвърждаването на план-приема в образованието. Той е един от основните инструменти за насочването на учениците към различни професии или профили. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на въпрос от народния представител Таня Петрова какви са вижданията на МОН за бъдещето на езиковите гимназии у нас, които съществуват вече над 60 години.

През тази година формулирахме политика за минимално преструктуриране на приема от профили и професии, несвързани с математиката, техниката и природните науки към такива, свързани с тях. Направихме това, защото най-голям очакван недостиг на специалисти имаме за позиции, които изискват професионално техническо образование и в инженерно-техническите професионални направления. Драматичен е недостигът на специалисти в енергетиката и във водното строителство, има недостиг и на медицински специалисти”, каза образователният министър. Той заяви, че информационните технологии са секторът, който ще генерира висока добавена стойност и от който, в най-голяма степен, ще зависят темповете ни на икономическо развитие, защото се очакват още по-мащабни дигитални трансформации.

Затова учениците и студентите трябвало да бъдат насочвани към тези области и професии. Вълчев подчерта, че през последните десетилетия е имало политика за максимално фаворизиране на езиковите гимназии.

“Един период назад броят на учениците в гимназиален етап, изключвам 8 клас, за да има съпоставимост, е намалял с 15 процента. Броят на паралелките в професионалните гимназии се стопил с 24 процента, в математическите се е свил с 10 на сто, а в езиковите гимназии се е запазил. Това са единствените защитени гимназии от намаляването на приема”, коментира министър Вълчев.

По думите му, големият проблем е, че значителна част от децата от тези училища напускат страната. В подкрепа на думите си той посочи, че МОН издава удостоверения на 30 процента от завършващите езиковите гимназии, които отиват да учат в университети в чужбина. Процентът от Математическите гимназии е 10, а от професионалните – едва 3. От друга страна, бизнесът постоянно казва, че иска повече специалисти с чужд език.

На среща с директорите на езиковите гимназии е начертан комплекс от мерки, но решенията за план-приема в гимназиите след 7 клас се определят на местно ниво. През тази година в повечето области няма намаление на седмокласниците, а увеличение спрямо миналата година.

На представения в началото на седмицата държавен план-прием за Пловдивска област, не се предвижда намаление на приема в езиковите, Математическата и Хуманитарната гимназия.