436 деца от областта посещават масови детски градини и училища. Само 15 учебни заведения имат назначени учители за учениците със СОП

Един ресурсен учител обикаля 30 училища седмично и е принуден да пише планове и програми по учебни предмети, по които не е специалист. Това каза директорът на Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование Катя Стоилова. Центърът работи със 154 училища и детски градини и понякога се случвало един учител да сменя 4 колектива на ден. Стоилова бе сред участниците в национална конференция за ресурсните учители, организирана от Пловдивския университет, която бе открита по министъра на образованието Красимир Вълчев.

„Ресурсният учител е ключов фактор в приобщаващото образование. Мерило за образователната система е доколко тя осигурява адекватна подкрепа на децата със специални потребности. Планираме увеличаване на бюджетните разходи в сектора. Една от важните стъпки за подкрепа на учителите, и в частност на ресурсните, е повишаването на заплатите в сферата. В края на 2017 г. те достигнаха над средното ниво в страната. Тенденцията към повишаване ще се запази, за да може след 4 години да има трудово възнаграждение в размер над 1200 лева. Предлага се допълнителен прием на педагози във висшите училища, организират се допълнителни квалификации и се дава възможност на хора без педагогическа квалификация, но с подходящи умения, да започнат да преподават, като паралелно с това в рамките на една година придобият необходимото педагогическо образование”, каза Вълчев.

Десислава Раева, възпитаник на факултета и настоящ ресурсен учител и зам.-директор в ОУ „Райна Княгиня“ в Пловдив разказа пред участниците в конференцията за своя професионален път в избраната сфера. Основното училище, в което работи, е едно от иновативните под тепетата – с мултимедийно обучение, дигитални учебни дъски, кътове за почивка във всяка учебна стая. В ОУ „Райна Княгиня“ ресурсните учители помагат на колегите си в адаптирането на учебния материал към потребностите на децата със СОП.

По данни на МОН близо 2 % от децата в системата са със специални образователни потребности.