Промяната в правилата за прием в детските заведения влиза в сила с първото класиране на 26 януари

Община Пловдив оптимизира правилата за прием в детските градини и ясли. Това се случва, след като в края на 2020 година Общинският съвет прие изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските ясли и градини. Промяната влиза в сила още с първото за годината текущо класиране на 26 януари.

Според измененията нов критерий дава предимство на децата, които имат един и същ постоянен и настоящ адрес. Въвеждат се промени в документите за доказване на критериите, които ще се проверяват служебно; приемане на заверени с квалифицирани електронни подписи документи; възможност за приемане на електронни документи.

При подаване на заявленията за кандидатстване родителите ще трябва да въвеждат допълнително данните за другите деца от семейството за проверка за изпълнение на условията по-ранен етап, а не при записването. Родителите, които вече имат подадени заявления, ще получат писма с указания на електронните си пощи, за да подадат нови след актуализирането на електронната система.

Промените са отразени в новото Приложение №2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии, на сайта dz-priem.plovdiv.bg, сектор „Нормативни документи“ – http://dz-priem.plovdiv.bg/regulatories.

Свободните места за следващото класиране ще бъдат обявени до 18 януари. Срокът за кандидатстване е 24 януари за родителите, които изпращат онлайн заявления. За тези, които подават документи на място, срокът е 21 януари.

Началото на кандидатстването за първа възрастова група за новата 2021/2022 учебна година (за родените през 2018 година деца) ще стартира след 19 март, когато е срокът за обявяване на свободните места за първото основно класиране. Резултатите от него ще бъдат обявени на 13 май. По-ранното кандидатстване не носи предимство – важно е само да бъдат спазвани крайните срокове за подаване на заявление.