Гимназиите по електротехника и компютърни технологии настояват пред МОН да се възлагат учебни предмети на лектори от ВУЗ и фирми

DSCF0919

Изготвяне на единни варианти на тестове по теория на професията за държавните квалификационни изпити, съгласно Държавните образователни изисквания. За това настояват членовете на Асоциацията на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии, които се събраха на работна среща в Пловдив. Исканията им ще бъдат внесени в МОН, тъй като в момента се работят рамковите учебни планове по всички професионални направления. Идеята е предложенията за професиите и специалностите в училищата, членове на Асоциацията, да бъдат обсъдени в работните групи и да залегнат в Закона за професионалното образование.

Състезанията по електротехника, електроника, асемблиране на РС, компютърни мрежи, програмиране и Web дизайн да бъдат включени в Националния календар на МОН през следващата 2017/2018 година, предлагат още от Асоциацията, в която членуват училища от цялата страна.

„Предлагаме да се намали минималната норма преподавателска работа на учителите по практическо обучение на 700 часа годишно. Да се осигурява допълнително финансиране за паралелки под 18 ученици в професионалните гимназии с цел обезпечаване на обучението и запазване на професията или специалността”, обясни Гергана Георгиева – директор на Професионалната гимназия по битова техника, домакин на работната среща.

С оглед кадровото осигуряване с преподаватели по професионална подготовка директорите настояват МОН да им разреши да възлагат учебни предмети на лектори от ВУЗ, специалисти от фирми партньори и работодателски организации.