70 на сто от местата са запълнени след първо класиране, нито едно вакантно за теология. С най-нисък минимален бал записват приложна лингвистика с чужд език, педагогика и етнология

 640_102747818d797c5cf2bc5b4f4d493a12

2204 са записаните първокурсници за ПУ, което е 70% от местата за новата академична година, обяви след първо класиране зам.-ректорът проф. Христо Крушков. В сравнение с миналата година има ръст от 7% при приетите на първи етап. Днес висшето училище обявява второто си класиране, а срокът за записване на приетите по него е от 19 до 21 юли включително.

И през тази година най-голям процент заети места има в направленията от „Социални, стопански и правни науки“, като първенството в редовна форма държи правото – 95,54%, следвано от миналогодишната първа – „Психология“ – редовно, с 85,56%.

При хуманитарните науки запълването на местата е най-забележимо в „Теология“ – 100%. Изцяло са запълнени местата в направления „Изкуства“ – „Изобразително изкуство“ и „Музикално и танцово изкуство”.

В задочна форма водещото място е за „Психология“, при която са попълнени всички обявени места. Голям е интересът и към направленията „Икономика“ и „Администрация и управление“, които в задочна форма са заети съответно до 96,67% и 90%, а в редовна – до 78,15% и 56,58%. В направление „Педагогически науки“ за бройките в задочна форма на „Педагогика“ са запълнени до 88,57%, а в „Педагогика на обучението по …“ – до 92,06%. В редовна форма също е запълнена по-голямата част от акредитирания прием – 69,25% от местата в „Педагогика“ и 53,76% – в „Педагогика на обучението по …“.

Извън обявените записани 2204 нови студенти има и 142 първокурсници, които са избрали платено обучение.

Минималните балове на второ класиране остават почти без промяна, подчерта проф. Крушков. Най-високият минимален бал във второ класиране, близък до максималния от 36 единици, е в бакалавърската програма „Физика и математика“ – 35,64. Следващият е за специалността „Софтуерни технологии и дизайн“ в редовна форма на обучение – 32,26. На трето място е „Културен туризъм“ с 31,92. Четвърта при специалностите, за които входящото ниво и на второ класиране е с висок резултат, е „Софтуерно инженерство“.

С най-нисък минимален бал – 18, записват в специалностите „Приложна лингвистика с английски и втори чужд език“, „Приложна лингвистика с немски и втори чужд език“, „Български и новогръцки език“, „Етнология“, „Начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“ и „Социални дейности“.