Когато формира оценката си, образователният гигант следи за трансформацията на всички процеси в референтните училища по света и за броя административни дейности, преминали от хартия в облачното пространство

Езикова гимназия „Иван Вазов” вече е на световната технологична карта на Google Reference Schools. Пловдивското елитно училище е единствено в цяла Източна Европа, получило това признание.

Броят на общообразователните училища в България е 1963. Към 1 август 2020 само едно от тях може да бъде открито на световната картата на Google референтните училища. И това е пловдивската езикова гимназия.

На този етап активно функциониращите облачни класни стаи в ЕГ “Иван Вазов” са над 600 – индикатор, който Googlе взима предвид, когато формира оценката си за трансформацията на всички процеси в референтните училища по света. Паралелно с това образователният гигант следи за броя административни процеси, преминали от хартия в облачното пространство, броя обменени файлове и писма в домейна на организацията и още редица индикатори, доказващи смисленото използване на платформата.

Какъв път извървя екипът на училището, довел до признанието на Google

През юни миналата година Дийн Стоукс, мениджър на  Google за образователни технологии в Европа, Близкия Изток и Африка, обяви Езикова гимназия “Иван Вазов” за първото  Google референтно училище в цяла Източна Европа по време на Националната конференция “Училище в облака” в Пловдив, организирана от официалния партньор на Google за образованието в България – Център за творческо обучение. Световното признание за образователни технологични иновации училището заслужи, като отговори на всички изисквания на световния гигант за дигитална трансформация на процесите в училище.

През 2017 година училището активира облачната платформа на Google за образованието G suite. Вече три години технологичното решение отговаря на нуждите на учители и ученици и е предпоставка за „освобождаване“ на повече време за креативна работа по учебното съдържание. Облачната технология създава условия за екипна работа между преподаватели и ученици и между училищния мениджмънт и Регионалното управление на образованието. РУО-Пловдив също използва Google G Suite от края на 2018 г.

През 2016 година училището самостоятелно изгражда надеждна мрежова wi-fi инфраструктура, която покрива изцяло огромната база.

Гимназията се включва в двете програми на Община Пловдив за дигитализация на учебния процес, ще кандидатства и за третата – „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“.

100% от учители, администрация и ученици използват персонални G suite акаунти. От 85 човека педагогически състав 30 учители са сертифицирани обучители по програмата Google Sertified Educators – Level 1, 10 учители – Level 2, 1 учител е сертифициран Google трейнър. Сертифицираните учители подпомагат работата на своите колеги за създаване на учебно съдържание в облака, споделят добри практики и  прилагат наученото във всекидневието. Наред с това провеждат вътрешни обучения за повишаване квалификациите колегите си за използването на облачните технологии в учебния процес, споделят учебни материали, организират екипи за работа по конкретни задачи.

Първата паралелка в държавно училище в България, която работи по модела “1:1”, също е от ЕГ “Иван Вазов”. През април 2018  министърът на образованието и науката Красимир Вълчев гостува на учениците и изрази надеждата си този модел на обучение да има бъдеще в повече училища в страната. С този проект гимназията стана и едно от иновативните училища по програмата на МОН. От учебната 2019/2020 година в училището е сформирана и втора такава паралелка. На учениците от тези класове са осигурени персонални Acer Chromebook устройства за работа отвсякъде и по всяко време, и то с доброволно финансиране от страна на родителите, а учебното съдържание по всички учебни предмети е дигитализирано и е на разположение “в облака”.

ЕГ “Иван Вазов” е първото Acer иновативно училище – признание, което гимназията извоюва за втора поредна година.

Екип от училището е сред създателите и лидерите на Google Educator Group Plovdiv – първата официално призната от  Google независима общност от учители в България за взаимопомощ, за технологична и методическа подкрепа. Групата има над 340 членове. Заедно с GEG България, общността представя световните GEG групи за цяла Източна Европа – отново единствени на световната карта на GEG групите за региона.

Като единствено референтно училище на Google в страната, ЕГ “Иван Вазов” споделя опита си в редица събития като домакин, а екипът му подкрепи училищата в облака от цяла България с участия в уебинари по време на дистанционното обучение. Участва и като съавтор на Национални насоки за изпитване в електронна среда.