Осигурени са 7.5 млн. лева за 10 000 стипендии за отлични резултати и още толкова – за специални постижения

85410846_6_585x461_akademichni-absolventski-shapki-za-diplomirane-

Европейската стипендия за успех се увеличава от 120 на 150 лева месечно, а за специални постижения – от 200 на 300. Новите размери ще важат за летния семестър на настоящата академична година. Осигурени са пари за близо 10 000 стипендии за успех на обща сума 7,5 млн. и за 10 000 – за специални постижения на стойност 3 млн. лева. Парите се отпускат по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Студентите могат да кандидатстват за стипендии през летния семестър от 17 април до 14 май 2017 г. Формулярите се подават онлайн на адрес: http://eurostipendii.mon.bg Класирането ще бъде публикувано на 5 юни.

Стипендии за успех могат да получават студентите в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища, които се обучават в приоритетни професионални направления. Те се изплащат пет месеца в рамките на даден семестър.

Стипендии за специални постижения могат да получават всички студенти в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на семестъра.

Студентите имат право на европейски стипендии независимо от това, дали получават други стипендии или награди със средства от държавния бюджет.

През изминалия зимен семестър на учебната 2016/2017 година стипендиите за специални постижения бяха 5396, получени от общо 3027 студенти. Средният успех на класираните е 5,54. Пълни отличници са 732-ма студенти. Другия вид стипендии – за успех, са получили общо 7904 студенти. Средният успех на класираните за тях е 5,37, пълните отличници са 707.