Въпреки пандемията, СУ „Пейо Яворов“ стартира партньорство с Унгария, Румъния и Италия по два проекта на програма „Еразъм+“

Учебната програма не е просто набор от информация, а дава знания и умения, свързани с практиката и ни кара да бъдем откриватели. В това ще се опитат да убедят участниците в проекта „Кампаниите, свързващи миналото с бъдещето“ учители от три държави. Целта на проекта по програма „Еразъм+“ е да стимулира учениците да усетят тръпката от проучването и екипната работа по време на учебния процес и да им помогне да напредват в обучението. Партньори по него са пловдивското СУ „Пейо Яворов“ и средни училища от Унгария и Румъния. Учениците ще изследват, проучват и представят исторически личности, чиито идеи са актуални и днес.

Въпреки пандемията, „Яворов“ стартира  два  нови европейски проекта, чиито дейности ще се реализират в рамките на две години. Засега комуникацията е онлайн, но надеждата е с падането на мерките да се осъествят и мобилностите.

„Нашата задача като преподаватели е да включим в часовете по различни предмети и в заниманията по интереси задания и проекти дейности, чрез които децата да намерят връзка между миналото и настоящето, да сравнят възможностите за решаването на различни проблеми и да осъзнаят, че глобализираният свят и свободният поток на информация не са даденост, за тях  трябва да се борим и да носим отговорност“, обяснява ръководителят на проекта „Кампаниите, свързващи миналото с бъдещето“ и преподавател по биология Танчо Агушев.

Той е начело и на втория проект, по който работи училището – „Истинският Мао“, заедно с партньори от Италия, Унгария и Румъния. Целта е формиране на медийна грамотност.

Проектът е насочен към подобряване на социално-емоционалните компетенции на младите хора, към изграждане на умения за идентифициране на манипулация, предотвратяване на насилствената радикализация и насърчаване на междукултурното разбирателство. Учениците ще се учат да приемат различната гледна точка, да комуникират с хора от други националности, както и с лица в неравностойно положение, ще подобряват езиковите си и цифрови компетенции, както и начина си на изразяване.