Огнеборци направиха демонстрация за бързо потушаване на пожар

Пробна евакуация при пожар, в която взеха участие всички малки възпитаници и целият персонал – директор, учители, администрация и медицинско лице, се проведе днес в ДГ „Буратино“. В рамките на 7 минути всички деца и педагози успяха да напуснат сградата.

Екип опитни огнеборци направи демонстрация как на практика трябва да се реагира за бързо потушаване на възникнал  пожар. Децата имаха възможност да се запознаят с пожарникарите, които им разказаха за изключителната важност на своята професия, чиято основна цел е опазването на здравето и живота на хората.

„Цялата настояща седмица в детската градина е посветена на реакцията при бедствия, аварии и катастрофи. Проведохме евакуация при земетресение, а днешната е с акцент върху правилното поведение по време на пожар“, обясни директорът Кристина Йончева.

Педагозите организирали за децата множество ситуации по темата с презентационни материали и практически упражнения, за да получат нужните знания и умения за бърза реакция без паника. Активно участие взели и родителите.

Днес малчуганите имаха възможност да се качат в пожарна кола, да разгледат предпазното облекло на огнеборците, да работят с пожарогасителен маркуч под напътствията на специализирания екип. За финал те подариха на пожарникарите благодарствен плакат и изказаха възхищението си от тяхната благородна професия.