52 общини досега са въвели задължителното предучилищно образование за най-малките

Държавата ще предоставя средства за познавателни книжки и за 4-годишните. Това предвижда проект на Постановление за изменение и допълнение на постановление на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

В доклада на министъра на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев се посочва, че с промяната на Закона за предучилищното и училищното образование в срок до началото на учебната 2023/2024 г. общините трябва да създадат условия за задължително предучилищно образование на 4-годишните. Дотогава разпоредбата се прилага само в населени места и общини, осигурили условията за това задължително предучилищно образование.

Към началото на година 52 общини са въвели задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните. В момента има още 3 общини, взели решения да стартират от началото на следващата учебна година. С ПМС за одобряване на допълнителни трансфери, тези 55 общини ще получат средства за познавателни книжки и за децата, навършили 4 години. А след изменението ще се предоставят средства и на общините, които към момента не са въвели задължително предучилищно образование за 4-годишните.

С цел равен достъп до предучилищно образование и на децата във втора възрастова група се предлага осигуряването за безвъзмездно ползване на познавателни книжки по образователно направление „Български език и литература“.