Държавата ще гарантира студентски кредити за до 50 млн. лева през тази година, а не до 20 млн. лева, както беше  през предходните години, предвижда проект на постановление на Министерския съвет, подготвен от Министерството на образованието и науката. Документът е публикуван за обсъждане на портала за обществени консултации. Становища се приемат до 19 февруари.

Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова помощ за студентите и докторантите, които не са в състояние да покрият разходите си за обучение. Предложеният проект ще обхване системата на висшето образование, която включва 37 държавни висши училища, в това число 4 държавни висши военни училища, както и 14 частни вуза. Право на кредит по Закона за кредитиране на студенти и докторанти имат тези, които се обучават в редовна форма.

Увеличението на размера на държавната гаранция за студентските кредити има общо със заложените цели в Стратегията за висшето образование и Националната програма за реформи за увеличаване на дела на висшистите на възрасто 30-34 г. у нас до 36% към 2020 г., става ясно от доклада на образователния министър Красимир Вълчев.

Седем са банките в България, които предлагат специализирани студентски кредити за покриване на такси за обучение и разходи за живот – “Алианц Банк България”, “Банка ДСК”, “Българо-американска кредитна банка”, “Инвестбанк”, ЮПърва инвестиционна банка”, “Райфайзенбанк”, “Юробанк България” (Пощенска банка). Всяка от тях ще сключи индивидуално споразумение с Министерството на образованието и науката със съответния максимум на държавни гаранции за конкретната банка.