Висок бал на специалностите по дуалната система отчитат директори след обявеното вчера първо класиране за прием в гимназиите. След като по време на пандемията се наблюдаваше леко отдръпване, както от страна на компаниите, така на децата и родителите, сега интересът отново е налице.

Изключително висок максимален бал отбелязва „Микропроцесорна техника“ с английски в ПГ по електротехника и електротехника – 472. Минималният е 306,5. Специалността е била посочена от 347 седмокласници, 38 са я написали на първо място. За сравнение същата специалност, но не в дуална форма, е с по-нисък максимален бал – 329. Първият приет в дуалната „Електрообзавеждане на производството“ е с 357 бал, пожелана от 375 кандидати, а в „Автоматизация на непрекъснати производства“, която също е по системата учене чрез работа, балът е 315,5. В сайта на училището са посочени всички фирми, с които си партнира и които предоставят възможност за практическо обучение.

В ПГ по дървообработване дуалната „Мебелно производство“ с разширено изучаване на английски също е със значително по-висок максимален бал от дневната форма – 401:275,5. Тя е пожелана от 153-ма кандидати, от тях 13 са я посочили като първо желание. Отчита се траен интерес и към „Интериорен дизайн“ – максималният бал е 376, а минималният – 279,5.

„Снощи имахме среща с родителите на бъдещите 10-класници от дуалните паралелки. На нея присъстваха и представителите на фирмите, които предстои да поемат учениците. Разпределихме ги, обяснихме какви документи и договори трябва да се подготвят“, каза директорът на ПГВАД „Христо Ботев“ инж. Константин Костадинов.

322 е максималният бал на дуалната “Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника“ в ПГ по хранителни технологии и техника. Тя е поискана от 194 ученици, 18 са я написали на първо място. Първият приет във втората за училището дуална паралелка по специалност „Топлотехника“ е 361. 180 седмокласници са я посочили в желанията си, 12 са я поставили на първа позиция. Специалността с най-висок максимален бал традиционно е „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ – 392,5. Следва „Технологичен и микробиологичен контрол“ – 343,75.

132 кандидат-гимназисти искат да учат в дуалната “Машини и системи с ЦПУ” в ПГ по механотехника “Проф. Цветан Лазаров”, като 8 са я написали на първо място. 118 са посочили новата “Ремонт на летателни апарати”, за 7 от тях тя е първо желание.

За поредна година изключително висок бал държи специалност „Строителство и архитектура“ в ПГАСГ „Арх. Камен Петков“. Първият класиран за тази специалност с английски е 457, а последният- с 350,25. А с немски – 359,5 и 313. Висок е максималният бал и за „Архитектурна реставрация“ – 394,5, а за „Геодезия“ – 359,5.

В Професионална гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров“ най-висок е максималният бал е за „Кетъринг“ с английски – 391. Последният приет е с 275. Балът с немски за същата специалност е по-нисък – с 313 влиза първият приет, а последният – с 225,5. Максималният бал за „Организация на туризма и свободното време“ – 390,5. Минималният е 275,5.

Категоричен фаворит сред СУ-тата е СУ “Черноризец Храбър”. 555 са посочили дуалната “Графичен дизайн”, за 58 тя е първо желание.