All-focus

Академичното събитие завърши с демонстрации по майсторско управление на безпилотни летателни устройства в Спортната зала на Пловдивския университет

All-focus

Предизвикателствата в сферата на сигурността тепърва предстоят. С бюджет от хиляда лева по запитване на НАСА разработихме експериментално безпилотно летателно устройство, което в „лоши“ ръце би могло да застраши национална сигурност. Представете си злонамерени хора, разполагащи с милиони, и какви биха били мащабите на риска. С този риторичен въпрос юристът Антон Пулийски, председателстващ асоциация „Обединено дрон общество“ и управляващ проекта „Дрон Арена“, провокира размисли у участниците и гостите на научно-приложния форум „Дронове и сигурност“ в Пловдивския университет. Организираното от Факултета по икономически и социални науки събитие се проведе в Спортната зала на вуза при спазване на всички противоепидемични мерки.

Противодействието на атака с дрон е риск, който в момента не се управлява. Надявам се разработваните от колегите проекти да променят това, заяви ръководителят на катедра „Политически науки и национална сигурност“ доц. д.-р Алексей Петров. Той връчи благодарствени грамоти на участниците в научно-приложния форум – проф. д-р Станимир Стоянов от катедра „Компютърни системи“ на Факултета по математика и информатика в ПУ, юриста Антон Пулийски и адвоката и консултант по защита на личните данни Диана Хаджиева.

„Дроновете са забавление, но те могат да бъдат и заплаха“, предупреди в презентацията си адвокат Диана Хаджиева. Тя представи различните действащи регламенти в ЕС и в България за употребата на различни класификации дронове, съобразно тяхното тегло, височина на летене, шум, скорост.

Безпилотните летателни устройства се прилагат вече във все повече сфери на живота – от заснемането на видеа в недостъпни за човека условия, до връчването на медали в спортни състезания. „Дроновете оформят бъдещето ни. В тях като устройства е концентрирано знание от много области. Това предизвиква интереса и на нови студенти“, каза деканът на Факултета по икономически и социални науки проф. д-р Станимир Кабаиванов.

„Създаването на напълно роботизиран изкуствен интелект е крайна фаза, идеал. Природата не би допуснала да го реализираме – убеден съм, че винаги ще крие от нас някоя малка тайна, която да ни попречи. Но по пътя към тази цел се постигат открития и се усъвършенстват ползвани в момента технологии“, каза в лекцията си проф. д-р Станимир Стоянов.

Предвиденото онлайн участие във форума на експерта по киберсигурност Орен Елимелех, който е консултант на правителството на Израел и ръководител на звено „Киберсигурност и информационна сигурност“ в Министерството на транспорта и пътната сигурност, не се осъществи заради ситуацията в страната му.

Събитието завърши с ефектни демонстрации на майсторско управление на различни видове дронове – мини и микро, интелигентни, състезателни.