www.monitor

С коледни добавки от 200 до 500 лева ще бъдат зарадвани учителите в Пловдив. Въпреки нерадостната финансова ситуация, повечето директори са съумели така да управляват бюджетите си, че да заделят пари за новогодишните празници. Голяма част от школските шефове са икономисвали през годината и са давали по-малки премии за 24 май, 15 септември и 1 ноември, за да могат да зарадват колегите си с по-големи суми през зимните месеци. Принципът на размера на добавките е ясен – колкото повече деца, толкова повече пари. Дори училищата, които не са в цветущо финансово състояние, ще дадат поне една трета от заплатата. Най-критично е положението с училищата под 300 ученици, където педагозите ще трябва да се  задоволят със стотина лева.

Допълнителни възнаграждения ще има и за персонала в детските градини. Забавачките са препълнени, заради кризата за места в някои райони. Така че и педагогическият, и помощният персонал ще бъдат зарадвани подобаващо за празниците. Кой колко ще вземе се решава на синдикални събрания по места. Някъде премиите стигат и 400 лева.

Директорите също ще се опаричат.Предложенията за размерите на техните възнаграждения се парафират от просветния инспекторат.

В края на ноември бяха гласувани 4.2 млн. лева към бюджета на МОН за бонуси на училища, детски градини и обслужващи звена за постигнати високи резултати.