Разширяват и изграждат нови училища и детски градини със 70 млн. лева по програмата на МОН, публикувана за обществено обсъждане

До 5 милиона лева за строеж на нова училищна сграда и до 2 милиона – за пристрояване, ще се отпускат на общини по специална програма, подготвена от Министерството на образованието. Около 60 детски градини и 30 училища трябва да бъдат изградени или разширени до края на 2023 г. Проектът на програмата е публикуван за обществено обсъждане на портала strategy.bg. Предвижда се приоритетно да се финансират проекти на общини с недостиг в яслите и детските градини от поне 40 места, както и на общини, където няма детски градини. За нови сгради на училища ще могат да се получат до 5 млн. лева, а за пристрояване – до 2 млн. лева.

Средствата за програмата са в размер на 70 млн. лева и са осигурени с държавния бюджет. Половината от тях са предназначени за строителство, ремонти и разширяване на детски градини с цел разкриване на нови места. Останалите средства са предвидени за изграждане и разширяване на училища, за да се осигури задължителното предучилищно образование на 4-годишните и преминаването към едносменен режим.

За построяването и разширяването на училища могат да кандидатстват общини, министерството на културата и Министерството на младежта и спорта, към които има образователни институции, както и професионалните гимназии, които са държавни.

Допустимо е и финансиране за обзавеждане и оборудване на сградите на детските градини и училищата. Приоритетно ще се подкрепят проектни предложения за професионални гимназии според посочените професионални направления – „Компютърни науки“, „Приложна информатика“, „Машиностроене, металообработване и металургия“, „Електроника и енергетика“, „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, „Пътувания, туризъм и свободно време“, „Строителство“ и „Архитектура, урбанизъм и геодезия“. Именно това са най-търсените професии от бизнеса.

Програмата ще се счита за реализирана при минимум 90 финансирани образователни институции, преминали на едносменен режим на обучение, посочва се в проекта.

Финансираните през тази година проекти трябва да бъдат завършени до края на 2021, тези през 2021 г. – до края на 2022 г., а през 2022 г. – до края на 2023 г., допълва се още в проекта на програмата.