Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище според проектонаредбата за електронен прием, водещи критерии са предпочитанието на родителя и адресната регистрация

dscf9533

Всеки родител на бъдещ първокласник има право да посочи до пет училища за прием, като детето може да бъде класирано само в едно. Това е заложено в проектонаредбата за електронен прием, качена за обществено обсъждане в сайта на Община Пловдив, която предстои да влезе за гласуване в местния парламент. След централизирането класиране за детските градини се въвежда онлайн прием и за първи клас. С влизане в сила на новия закон за предучилищното и училищното образование се пристъпва и към нова организация за постъпването първолаците в клас.

Работна група с представители на съответните кметства, по един директор от район, юрист от общината, експерти от Регионалното управление по образование, Сдружението на директорите, Съюза на работодателите и родители определиха критериите, по които ще се осъществява класирането.

За електронния прием ще бъде изготвен софтуерен продукт. Всяко училище, в което има прием на първокласници, ще влезе в единната платформа. Инициативата за внасяне на заявления ще е на родителите. Те решават дали да кандидатстват онлайн или да подадат документи на място в училището. Ако изберат втория вариант, то трябва да е училището, посочено на първо място, а ангажимент на директора е да въведе данните в общата система. Двата начина са равнопоставени. Времето на подаване на молбата не е от значение. Класиранията ще бъдат общо три.

Родителят има право да посочи до пет желания, които могат да се преподреждат преди следващото класиране и да се посочват нови, съобразно обявените свободни места. Всяко дете се класира само в едно училище, спрямо поредността на желанието. При по-голям брой кандидати, отколкото са бройките, системата класира на база на подадената от родителя информация. Ако ученикът не бъде записан, мястото му не се пази. След трети тур незаписаните подават заявления за училищата, за които има свободни места. Резултатите се публикуват в електронната система – в профила на родителя. В проектодокумента е заложено максимум по три деца със СОП в паралелка.

Обходите по адреси, които училищата регулярно извършват на подлежащите деца от техния район, остават. Общинската администрация изготвя списъци на децата, които следва да тръгнат на училище, и ги предава на директорите. За всяко школо се прави индивидуален списък, така че децата да са с настоящ адрес, близо до него. Ако се установи, че има малчугани, за които не са подадените заявления, задължение на директора е да установи причината и да информира семейството.

Желанието на родителя ще е основен критерий за приема и само при наличие на повече кандидати, отколкото са местата, с предимство ще бъдат децата, които живеят близо до училището. Школото, посочено на първо място, ще носи 7 точки, на второ – 5, а на трето – 3. 1 точка ще се дава на поставеното на четвърта позиция, а последното няма да носи никакви. Децата, живущи на на територията на община Пловдив, ще получават 7 точки, а тези от други общини – 0. Ако адресната регистрация не е променяна към 1 януари на годината за прием, кандидатът прибавя към сбора точки още 5, а ако е променяна – 3. 7 точки се дават на дете с двама починали родители. По 5 точки ще носят месторабота на родителя до училището, ако детето е от подготвителна група в школото или ако има брат или сестра, които вече са ученици в него.

Броят на паралелките и местата се определя с училищния план-прием въз основа на броя на учениците в населеното място и стандартите за физическа среда. Той се утвърждава от директора и се публикува на сайта на училището и в електронната система. В нея училищата могат да рекламират постиженията си, допълнителните дейности и извънкласни форми, за да привлекат интереса на родителите. Трябва да качат също информация за целодневната организация и обедното хранене.

 

1 КОМЕНТАР

  1. Защо отново се обсъжда ” По 5 точки ще носят месторабота на родителя до училището”, при положени, че съдът отмени този критерий за детските градини??? http://www.marica.bg/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-news203156.html

Коментарите са затворени.