Започна кандидатстването по националната програма, ще се финансират училищни проекти в две категории

Министерството на образованието и науката започва да приема проекти по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Тя е част от общо 21 програми за развитие на образованието, които ще се изпълняват през 2020 г. Целта й е да повиши интереса и мотивацията на учениците в областта на природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM профила.

С 20 000 000 лева ще се финансира изграждането на до 150 училищни STEM центрове. Могат да кандидатстват всички държавни и общински училища в страната.

Ще се финансират проекти в две категории: голяма и малка. В голямата категория ще бъдат отпускани до 300 000 лв. За нея могат да кандидатстват училища с повече от 300 ученици, които не разполагат с вече изграден училищен STEM център.

В малката категория ще бъдат подкрепени проекти на стойност до 50 000 лв. Тя е за училища с по-малко от 300 ученици, както и към школа с повече от 300, в които вече функционира подобен център.

Училищата ще могат да създават различни видове STEM центрове: за млади изследователи, за технологии в креативните индустрии, за изследователски лаборатории, класна стая за креативни дигитални създатели и други.

По програмата се кандидатства през специално разработена платформа – www.stem.mon.bg. На нея се намират и всички необходими документи, материали и ресурси с информация за условията за кандидатстване и насоките за планиране и реализиране на проектите.