Само 3 единни разходни стандарта за издръжка от догодина предлага МОН

2-2-300x224

3 разходни стандарта ще формират средствата на всяка една образователна институция от догодина, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев. В момента те са 35, а финансирането зависи единствено от броя на децата и учениците.

„Промените, които предвиждаме в системата на делегираните бюджети, са насочени към балансиране формулата за разпределение.  С механизма на формулата средствата могат да бъдат диференцирани на ниво община”, поясни министърът.

Първият стандарт няма да зависи от броя на децата. Вторият е сега съществуващият, според който се отпускат средства за брой ученици. Третият е за група или паралелка. Според Красимир Вълчев това ще направи финансовото разпределение по-близко до разходите на училищата и ще осигури по-голяма справедливост.

Според него няма как училища със 100 и с 1000 ученици да получават еднакви средства.

Допълнителни средства ще бъдат предоставени за училища в малки и отдалечени населени места, за детски и учебни заведения, където има концентрация на деца от уязвими групи или такива с родители с по-ниско образование.

Предвижда се увеличение от 1 до 30% на бюджета за училищата от 1 януари 2018 година. По-големи средства ще бъдат насочени към по-малките училища. Уверението е, че няма да има намаление на средствата в нито една община.

С 360 млн. лева се увеличават средствата по единни разходни стандарти за 2018 година. 30 млн. от тях ще са насочени към увеличение на минималната заплата на непедагогическия персонал и за по-висока осигурителна вноска за сметка на работодателите. 330 млн. са за увеличение на възнагражденията в сектора. От тях 240 млн. лв. ще бъдат за целогодишно финансиране на увеличението от 1 септември тази година, когато бяха предоставени 80 млн. лв. за 4 месеца.