Предложенията към бъдещото правителство са на Синдикат „Образование“ за бюджет 2022

Двойно повече средства за спорт и дейности по интереси, за ресурсна, психологическа и логопедична подкрепа, за ученически закуски и обедно хранене с цел подобряване на качеството на храната. Това са част от предложенията на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, които да бъдат планирани при формиране на държавния бюджет за 2022 година. Исканията са адресирани към политическите партии, които ще формират бъдещия кабинет.

От синдиката настояват за компенсиране на инфлацията и изпреварващ ръст на учителските заплати чрез увеличаване на единните разходни стандарти с 25 на сто, за завишаване на средствата за национални програми, в т.ч. за възстановяване на обезщетенията при пенсиониране и разширяване на обхвата на програмата за профилактика и рехабилитация.

Други от исканията са за закупуване на въздухопречистватели за всички училища и детски градини, планиране на средства за образователни медиатори с цел запазване на щата на назначените по проекти, увеличаване на финансирането за Центровете за подкрепа за личностното развитие и за профилирани и професионални гимназии.

Препоръките към бъдещия кабинет са да се работи за модернизация на класните стаи и за строеж на нови учебни заведения с цел преминаване изцяло към едносменен режим.

По икономически анализ на КТ „Подкрепа“ инфлацията до този момент за 2021г. е 14,8%. Инфлацията води до повече приходи в бюджета, но за учителите, училищата и детските градини – до допълнителни разходи и обедняване.

„Увеличението на средствата за образование не само трябва да компенсира инфлацията, но и да позволи надграждане на вече постигнатото в сектора и разрешаване на по-голяма част от проблемите. Последните години се увеличиха средствата за образование и се финансираха нови политики, но са налице още много предизвикателства и потребности пред системата“, се казва в писмото.

Според разчетите на синдиката в бюджет 2022 трябва да се увеличат достигнатите 4,5 % средства за образование от БВП до 4,8 %. Увеличението на единните разходни стандарти трябва да е с 25%, в т.ч. увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти с не по- малко от 15% и на средствата за издръжка с минимум 10%.