Изданието „От понятието абсолютна стойност до оценяването“ включва система от задачи за подготовка за НВО в 7 и в 10 клас, за ДЗИ, както и тестове

1000 авторски задачи публикува в монографичен труд преподавателят от Катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ в Математическия факултет на ПУ доц. д-р Ивайло Старибратов. Той излиза под печат на Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.

В изданието под заглавие „От понятието абсолютна стойност до оценяването“ са представени различни видове задачи, като една част са с подробни решения, за други са дадени указания, а трети са предложени за самостоятелна работа в приложенията.

Изданието е предназначено за ученици с интерес към математиката, учители, които, освен в часовете, работят допълнително с изявени ученици.

Доц. Старибратов е и ръководител на Катедра „Методика на обучението и квалификацията“ към Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти във висшето училище. В продължение на 13 години e бил директор на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“.

Той предлага различни методи за решаване на задачите и дава препоръки как преподаването по предмета може да бъде по-интересно и мотивиращо децата. Доц. Старибратов акцентира и върху графичното решаване на уравнения и неравенства чрез използване на дигитални устройства и подходящи графични динамични софтуери. Предлага система от задачи за подготовка за националните външни оценявания в 7 и в 10 клас, за държавните зрелостни изпити, както и тестове, които дават възможност за оценка на знанията.

Монографията съдържа 4 приложения с богат набор от задачи в помощ на учителите и самоподготовката на учениците.

Доц. Старибратов бе избран за депутат в 46-то НС от квотата на “Демократична България”.