Учениците подават документи в училищата, в които се обучават, след като се се явили на външно оценяване по български и математика

 

Допълнителен план-прием в две професионални гимназии обявява Регионалното управление на образованието за завършващите първа гимназиална степен на Обединените училища. Това са ПГ по туризъм и ПГ по машиностроене, заедно със СУ „Христо Смирненски“ в Хисар.

Учениците подават документи в училищата, където се обучават, след като са се явили на външно оценяване по български и по математика, на базата на което ще се формира и балът им.

Едната възможност е да продължат чрез допълнителен план-прием в съответните професионални или профилирани гимназии, ако има достатъчно ученици за нова паралелка. В случаите, в които завършващи десетокласници от Обединените училища са малък брой, те могат да продължат и чрез наличните свободни места на съществуващи паралелки. В Пловдивско Обединените училища са четири – в селата Красново, Калековец и Дълго поле, както и пловдивското “Йордан Йовков”.

„Регионалното управление на образованието и училищата трябва да насърчат учениците да продължат обучението си за втора гимназиална степен и, разбира се, да ги ориентират за възможностите. Водещо трябва да бъде желанието на ученика и потребността да продължи, за да се яви на ДЗИ и да вземе диплома за средно образование“, коментира пред „Уча в Пловдив“ зам.-министърът на образованието Таня Михайлова.

Учениците, които завършват първи гимназиален етап, независимо дали смятат да продължат или да приключат образованието си, ще имат външно оценяване по български език и по математика. Тези, които получат първа степен на професионална квалификация и желаят да сменят професионалното направление, ще могат да се явят и на държавен изпит по професията.

Според Закона за предучилищното и училищното образование завършващите първи гимназиален етап имат свобода да продължат във втори гимназиален етап в същото или в друго професионално направление, да променят училището, в което се обучават, да преминат от професионална към профилирана подготовка и обратно. Ако няма да променят професионалното направление или специалността, те  не се нуждаят да се явят на държавен изпит след 10-ти клас, тъй като през следващите години ще вземе втора или трета степен.